РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Вдовічен Анатолій Анатолійович
– д.е.н., професор, директор ЧТЕІ ДТЕУ,
головний редактор (м.Чернівці)

Кифяк Василь Федорович
– д.е.н., професор, заступник директора ЧТЕІ ДТЕУ,
голова редакційної колегії (м.Чернівці)

Королюк Юрій Григорович
– д.н.держ.упр., професор ЧТЕІ ДТЕУ,
заступник головного редактора (м.Чернівці)

Вдовічена Ольга Геннадіївна
– к.е.н., доцент ЧТЕІ ДТЕУ, відповідальний секретар (м.Чернівці)


ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Зибарева Оксана Василівна
– д.е.н., професор Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича (м.Чернівці)

Євдокименко Валерій Кирилович
– д.е.н., професор ПВНЗ «Буковинський університет» (м.Чернівці)

Корчевська Лілія Олександрівна
– д.е.н., професор Херсонського національного технічного університету (м.Херсон)

Нікіфоров Петро Опанасович
– д.е.н., професор, завідувач кафедри Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича (м.Чернівці)

Ткаченко Тетяна Іванівна
– д.е.н., професор ДТЕУ (м.Київ)

Лошенюк Ірина Романівна
– к.т.н., доцент, заступник директора ЧТЕІ ДТЕУ (м.Чернівці)

Багрій Конон Леонідович
– к.е.н., доцент ЧТЕІ ДТЕУ (м.Чернівці)

Маначинська Юлія Анатоліївна
– к.е.н., доцент ЧТЕІ ДТЕУ (м.Чернівці)

Круглянко Андрій Вікторович
– к.е.н., доцент ЧТЕІ ДТЕУ (м.Чернівці)

Паламарек Каріна Вікторівна
– к.т.н., доцент, завідувач кафедри ЧТЕІ ДТЕУ (м.Чернівці)

Чорновол Алла Олегівна
– д.е.н., професор, завідувач кафедри ЧТЕІ ДТЕУ (м.Чернівці)


ЗАКОРДОННІ ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

Настасе Кармен
– доктор наук, професор, декан факультету
економіки та державного управління,
Університет ім.Штефана чел Маре (м.Сучава, Румунія)

Неделя Александру
– доктор наук, доцент,
Університет ім.Штефана чел Маре (м.Сучава, Румунія)

Коллар Войцех
– доктор наук (PhD), професор, проректор
з науки та досліджень,
Вища школа економіки та менеджменту
державного управління (м.Братіслава, Словакія)

Стасяк Анджей
– доктор наук, доцент, Лодзинський університет (м.Лодзь, Польща)

Фабус Мішель
– доктор наук (PhD), доцент, завідувач кафедри,
Вища школа економіки та менеджменту
державного управління (м.Братислава, Словакія)

Чекеревац Зоран
– доктор наук, професор, Університет UNION (м.Белград, Сербія)